Portföljerna

Resultat för de olika portföljerna

I graferna nedan ser du vilket resultat jag nått för de olika portföljerna! När jag började investera enligt Magiska Formeln (“Magic Formula Investing” som tagits fram av Joel Greenblatt) 2014 hade jag bara en amerikansk och en svensk portfölj. För att utöka diversifiering/minska risken lade jag även till en finsk portfölj 2015. Det innebär att jag nu har mitt innehav fördelat i 3 olika länder och 3 olika valutor.

Kurvan för jämförelseindex visar utveckling om jag skulle investerat samma belopp, vid samma tidpunkter, i dessa index. Tidigare visade jag graferna månad för månad men har nu gått över till att rapportera kvartalsvis eftersom de blev alltför “grötiga” annars.

Vill du se detaljerad historik för sälj-affärerna hittar du dem här.

För dig som är ny och undrar vad magiska formeln är ger jag svar på det här. Och givetvis kan också läsa om det på Wikipedia!
(Den här sida uppdaterades senast 13 april 2020)

Resultatet för svenska portföljen

Svenska portföljen år för år
Svenska portföljen år för år
Ackumulerat resultat för svenska portföljen i jämförelse med OMXS30
Ackumulerat resultat för svenska portföljen i jämförelse med OMXS30

Under perioden 2014-2018 utvecklades magiska formeln otroligt starkt i relation till jämförelseindex. Det framgår både av år för år-resultaten men även i den ackumulerade grafen. I den sistnämnda ser man också att magiska formeln (blått) ackumulerat presterade bättre än jämförelseindex ända sedan start även om 2019 var ett riktigt tungt åt.

Resultatet för amerikanska portföljen

Amerikanska portföljen år för år
Amerikanska portföljen år för år
Ackumulerat resultat för amerikanska portföljen i jämförelse med DJ USA
Ackumulerat resultat för amerikanska portföljen i jämförelse med DJ USA

Den amerikanska portföljen har, till skillnad från den svenska, bara marginellt överpresterad mot index. Som ni ser i nedersta grafen har DJ USA (tidigare S&P-500) i praktiken alltid varit ett lika bra, och nu på slutet bättre, val. Sedan Q4 2018 är det ju i praktiken fritt fall för min portfölj.

Resultatet för finska portföljen

Finska portföljen år för år
Finska portföljen år för år
Ackumulerat resultat för finska portföljen i jämförelse med OMXH25
Ackumulerat resultat för finska portföljen i jämförelse med OMXH25

Resultat för samtliga portföljer

Samtliga portföljer summerade år för år mot jämförelseindex
Samtliga portföljer summerade år för år mot jämförelseindex
Ackumulerat resultat för samtliga portföljer
Ackumulerat resultat för samtliga portföljer

Som ni ser har resultatet för de magiska portföljerna utvecklats väldigt starkt första 3 åren. Vid Q2/Q3 2017 var mina portföljer upp nästan 35% och motsvarande jämförelseindex endast upp cirka 13%. Efter det går det dock rejält utför och när jag stänger 2019 är det endast men en knapp marginal till fördel för Magiska Formeln och mina portföljer.