Portföljerna

I graferna nedan ser du vilket resultat jag nått för de olika valutorna/länder jag valt att investera i – allt enligt den Magiska Formeln! Kurvan för jämförelseindex bygger alltså på att jag skulle investerat med samma belopp, vid samma tidpunkter, i dessa index som jag gjort i mina portföljer. Tidigare visade jag graferna månad för månad men har nu gått över till att rapportera kvartalsvis eftersom de blev alltför “grötiga” annars.

I USA var jämförelseindex tidigare S&P-500 men nytt index är numer DJ USA. Mig veterligen är det samma sak, bara ett nytt namn.

Är ni intresserade av historiken och detaljerna för sälj-transaktionerna hittar ni dem här.
(Denna sida uppdaterades senast 17 februari 2019)

Ackumulerade siffror för den svenska portföljen:

Magiska formeln i Sverige sedan 2014 i jämförelse med OMXS30
Magiska formeln i Sverige sedan 2014 i jämförelse med OMXS30

Ackumulerade siffror för den amerikanska portföljen:

Resultatet för amerikanska portföljen i jämförelse med DJ USA
Resultatet för amerikanska portföljen i jämförelse med DJ USA

Ackumulerat resultat för magiska formeln på den finska börsen:

Resultatet för finska portföljen i jämförelse med OMX H25
Resultatet för finska portföljen i jämförelse med OMX H25