Portföljerna

Resultat för de olika portföljerna

(Den här sida uppdaterades senast 7 mars 2021)
I graferna nedan ser du vilket resultat jag nått för de olika portföljerna! När jag började investera enligt Magiska Formeln (“Magic Formula Investing” som tagits fram av Joel Greenblatt) 2014 hade jag bara en amerikansk och en svensk portfölj. För att utöka diversifiering/minska risken lade jag även till en finsk portfölj 2015. Huvudskälet till att jag ville vidga mig utanför Sverige var mer kopplat till valutaspridning snarare än marknadsspridning. Nuvarande modell innebär att jag har mitt innehav fördelat i 3 olika länder och 3 olika valutor.

Kurvan för jämförelseindex visar utveckling om jag skulle investerat samma belopp, vid samma tidpunkter, i dessa index. Tidigare visade jag graferna månad för månad men har nu gått över till att rapportera kvartalsvis eftersom de blev alltför “grötiga” annars.

Vill du se detaljerad historik för sälj-affärerna hittar du dem här.

För dig som är ny och undrar vad magiska formeln är ger jag svar på det här. Och givetvis kan också läsa om det på Wikipedia!

Resultatet för svenska portföljen

Svenska portföljen, i jämförelse med OMXS30, år för år sedan 2014.
Svenska portföljen, i jämförelse med OMXS30, år för år sedan 2014.
Ackumulerat resultat för svenska portföljen i jämförelse med OMXS30
Ackumulerat resultat för svenska portföljen i jämförelse med OMXS30

Under perioden 2014-2018 utvecklades magiska formelns svenska portfölj starkt i relation till jämförelseindex. Det framgår både av år för år-resultaten:
2015 = 32,9% (jämfört med 12,7%)
2016 = 14,1% (jämfört med -10,6%)
2017 = 20,0% (jämfört med 14,2%)
2018 = 7,3% (jämfört med -2,3%)
men även i den ackumulerade grafen. I den sistnämnda ser man också att magiska formeln (blått) ackumulerat presterade bättre än jämförelseindex ända sedan start även om avståndet krympt de senaste 2 åren.

Resultatet för amerikanska portföljen

Amerikanska portföljen år för år i jämförelse med DJ USA
Amerikanska portföljen år för år i jämförelse med DJ USA
Ackumulerat resultat för amerikanska portföljen i jämförelse med DJ USA
Ackumulerat resultat för amerikanska portföljen i jämförelse med DJ USA

Den amerikanska portföljen har som bäst, till skillnad från den svenska, bara marginellt överpresterad mot index. Som ni ser i nedersta grafen har DJ USA (tidigare S&P-500) i praktiken alltid varit ett lika bra, och nu på slutet ett betydligt bättre, val. Sedan Q4 2018 är det ju i praktiken fritt fall för min portfölj. En liten ljusning går dock att ana då den negativa trenden är bruten och under andra halvan av 2020 så gick min portfölj bra.

Resultatet för finska portföljen

Finska portföljen år för år, jämfört med OMXH25, sedan start 2015
Finska portföljen år för år, jämfört med OMXH25, sedan start 2015
Ackumulerat resultat för finska portföljen i jämförelse med OMXH25
Ackumulerat resultat för finska portföljen i jämförelse med OMXH25

I Finland har magiska formeln visat sig bli ett klockrent val. Förutom ett tungt år 2018 så har portföljen presterat kraftigt bättre än jämförelseindex. De senaste två åren har varit väldigt starka vilket också framgår när man ackumulerar resultatet och ser att den blåa grafen (magiska formeln) sticker iväg uppåt.

Resultat för samtliga portföljer

Samtliga portföljer summerade år för år mot jämförelseindex
Samtliga portföljer summerade år för år mot jämförelseindex
Ackumulerat resultat för samtliga portföljer
Ackumulerat resultat för samtliga portföljer

Som ni ser har resultatet för de magiska portföljerna utvecklats väldigt starkt första 3 åren. Vid Q2/Q3 2017 var mina portföljer upp nästan 35% och motsvarande jämförelseindex endast upp cirka 13%. Efter det går det dock utför och när jag stänger 2020 är det i princip dött lopp mellan magiska formeln och jämförelseindex.