Lite ytterligare info

Jag kommer handla i en ISK på Avanza. Vid varje försäljning (d.v.s. när ett år gått sedan köp av aktie) kommer jag redovisa aktuellt resultat och även ta med courtage samt skatt. Handeln kommer ske på tre marknader med olika valutor (USA, Sverige och Finland) för att få ytterligare riskspridning både vad gäller marknad och valuta. Som jämförelseindex kommer jag använda Six Return Index (SIXRX), S&P-500 (SIX-IDX-S500) samt OMX Helsinki 25 (OMXH25). Jag kommer ta med ev. utdelning i resultatet så idealt skulle jag har return index även för USA och Helsingfors så tar tacksamt emot tips för sådana index om ni vet vilket jag bör använda.