Split i HiQ bokförs som utdelning

I början av vecka (11 april) genomförde HiQ AB en aktiesplit 2:1 varav en aktie är en så kallad inlösenaktie.

Eftersom jag hade 236 aktier fick jag därmed en 236 inlösenaktier. Dessa är marknadsnoterade under perioden 160412 – 160425 och man kan handla dem under samma period direkt på marknaden. Om jag inte handlar med dem kommer de vid periodens slut att automatiskt inlösas för 2,90 kr kontant per st. Otålig som jag är valde jag dock att inte vänta utan har idag sålt mina IL-aktier för 2,89 kr styck. Jag kommer bokföra det som en utdelning och på så vis tas det automatiskt med i beräkningen av resultatet när jag säljer HiQ-aktierna nu i maj (då jag haft dem i 1 år).

Om inget överraskande händer innan april är över ser det verkligen ut som om Magiska Formelns rekommendation av HiQ var riktigt bra.

HiQ sedan maj 2015
Ovan är utvecklingen av HiQ jämfört med OMXS30 sedan mitt köp i maj förra året.

Utöver den cirka 10% aktieuppgången så tillkommer ju även försäljningen av IL-aktierna vilket ger ytterligare cirka 6%.