Beräkna Return of Investment

Vad är egentligen min avkastning?

Som ni väl sätt visar jag, till höger i bloggen, återkommande uppdateringar av avkastningen hittills. I skrivande stund är det 19,9%, 5,1% samt 8,2% och ett snitt på 11,4%.

Avkastning

Den senaste tiden har jag funderat på hur väl detta verkligen stämmer. D.v.s. om jag verkligen beräknar det på rätt sätt. Jag har ju inte tittat på faktiskt “tillfört” kapital utan endast på köpbelopp och säljbelopp för respektive aktie. Med ett enkelt exempel kan man säga såhär:

Start: Jag köper Volvo och SEB för 5000 vardera.
År 1: Jag säljer Volvo och SEB för 7500 vardera och köper ABB och eWork för 7500 vardera.
År 2: Jag säljer ABB och eWork för 10000 vardera.

Jag har då räknat ut min avkastning (ROI, return of investment) som:
(total försäljning-totala inköp)/totala inköp = (35000-25000)/25000 = 40%.

Men stämmer det verkligen? I praktiken har jag ju “bara” stoppat in 5000+5000 i portföljen och “bara” fått ut 10000+10000. Skulle jag utgå från dessa siffror så är ju min avkastning betydligt högre: (20000-10000)/10000 = 100%.

Ser ni läsare att något alternativ är uppenbart rätt? Jag tror ju alternativ 2 är den metod som känns mest rätt varför jag vid tillfälle kommer justera min modell för att räkna så istället!