Etteplan och Incap

Etteplan Oyj (som jag haft i portföljen sedan juli 2015) ska genomföra en nyemission och har därför delat ut teckningsrätter till befintliga ägare. Tror inte Joel behandlade hur man ska förhålla sig till sådant enligt den Magiska Formeln men jag har valt att sälja av mina teckningsrätter och bokföra dem som utdelning för Etteplan. Efter avdrag för courtaget innebar det ett tillskott på €49,06. Datum för transaktionen (försäljningen) blev 2015-05-16.

Incap Oyj har gjort en omvänd split med resultatet att jag fick 8 stycken “fraktioner”/”aktier” över. Även dessa har jag valt att sälja av, i en courtagelös affär, vilket inbringade €6,16 och även detta bokförs som utdelning för enkelhetens skull. Datum för transaktionen (försäljningen) blev 2016-04-28.

Split i HiQ bokförs som utdelning

I början av vecka (11 april) genomförde HiQ AB en aktiesplit 2:1 varav en aktie är en så kallad inlösenaktie.

Eftersom jag hade 236 aktier fick jag därmed en 236 inlösenaktier. Dessa är marknadsnoterade under perioden 160412 – 160425 och man kan handla dem under samma period direkt på marknaden. Om jag inte handlar med dem kommer de vid periodens slut att automatiskt inlösas för 2,90 kr kontant per st. Otålig som jag är valde jag dock att inte vänta utan har idag sålt mina IL-aktier för 2,89 kr styck. Jag kommer bokföra det som en utdelning och på så vis tas det automatiskt med i beräkningen av resultatet när jag säljer HiQ-aktierna nu i maj (då jag haft dem i 1 år).

Om inget överraskande händer innan april är över ser det verkligen ut som om Magiska Formelns rekommendation av HiQ var riktigt bra.

HiQ sedan maj 2015
Ovan är utvecklingen av HiQ jämfört med OMXS30 sedan mitt köp i maj förra året.

Utöver den cirka 10% aktieuppgången så tillkommer ju även försäljningen av IL-aktierna vilket ger ytterligare cirka 6%.

Omvänd split i Incap

Förra veckan genomförde Incap en omvänd split. Mina 3440 aktier blev 68 stycken. Idag syns förändringen på Avanza och kursen rusar således:

Incaps kurs rusade (Incap)

Dock inget att hurra över alltså, förutom då om man är ett stort fan av omvända splittar. Enligt den här artikeln på Avanza så bör man dock vara försiktig med att jubla så återstår väl att se.  Jag har hursomhelst ändrat i bokföringen så att jag nu bokfört köp av 68 stycken aktier till ett pris om €8,094 styck istället för 3440 aktier till priset av €0,16 styck.